Fra Nyfjellkammen og vestover. Vi ser blant annet deler av Selavatnet. Storfjellet bakerst til venstre og Haravassheia midt på. Andorfjellet og områdene rundt Kastbotn lengst til høyre.

 Traffic Statistics

Simabakklumpen:

Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Ekstravarme:
 • Vardfjellet:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Litjskurven:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Temperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Stordalen:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Nedbør fra kl 07:00: . mm
 • Nedbør i går: . mm
 • Lufttrykk: hPa
 • Vindstyrke: . m/s
 • Vindretning:

 •  

  Litjskurven og Vardfjellet

  Gjennomsnakkstasjonene på Litjskurven og Vardfjellet har i vinter fungert meget bra uten noen som helst problemer. Vi opplevde tidlig i vinter en periode med lite vind slik at spenningen på batteriene begynte å dale endel. På litjskurven resulterte dette i at telemetriradioen gikk i dvale slik at vi ikke lenger kunne få overføre data derfra. Sjøl om vind gjorde at spenninga kom opp måtte vi innover å resette radioen. Gjennomsnakkstasjonen fungerte imidlertid hele tiden. Mye snø og dårlig føre har gjort at vi ikke har hatt mulighet for besøkt stasjonene men vi håper dette vil bedre seg utover våren.

   

  Simabakklumpen

  For tida plages vi med en god del forstyrrelser på kanal 12b på Simabakklumpen. Forstyrrelsene starta rundt sist helg og har vedvart mer eller mindre kontinuerlig etter dette. Det jobbes iherdig med å finne årsaken og Sikringsradiolaget har vært i kontakt med Trønder Energi for om mulig å få noen tips. Vi har fått opplyst at det like før helga var utført endel oppgradering av utstyr tilhørende andre leietakere på Simabakklumpen. Om dette har sammenheng med forstyrrelsene på sikringsradioen er for tidlig å si. Vi opplevde en tilsvarende situasjon på Olsøyheia for en tid tilbake og det viste seg da at det var brukt kabler med for lav skjermingsgrad,  og at dette forstyrra vår gjennomsnakkstasjon.

   

  Åfjord sikringsradiolag

  Laget har pr i dag ca 245 medlemmer spredt over hele Fosen og i tillegg endel fra andre kommuner rundt om. Vi har seks gjennomsnakkstasjoner og av disse har tre mulighet for direkte kontakt med 110-sentralen i Trondheim. Dette er Olsøyheia i Rissa, Simabakklumpen i Åfjord og Nyfjellkammen i Verran. På Kopparen i Bjugn, Vardfjellet  og Litjskurven i Åfjord har vi også stasjoner men disse er ikke tilknyttet vaktsentral. Her vil en være avhengig av at andre lytter og kan ta i mot eventuell beskjed.

   

   

   

  Leikanger sikringsradiolag med ny basestasjon

   

  Leikanger sikringsradiolag fikk helikopterfrakt av sin nye basestasjon.

  Se reportasjen fra NRK Sogn og Fjordane

  logob&b