Kopparen sett fra Olsøyheia


Traffic Statistics

Simabakklumpen:

Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Ekstravarme:
 • Vardfjellet:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Litjskurven:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Temperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Stordalen:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Nedbør fra kl 07:00: . mm
 • Nedbør i går: . mm
 • Lufttrykk: hPa
 • Vindstyrke: . m/s
 • Vindretning:

 •  

  Litjskurven og Vardfjellet

  Gjennomsnakkstasjonene på Litjskurven og Vardfjellet har i vinter fungert meget bra uten noen som helst problemer. Vi opplevde tidlig i vinter en periode med lite vind slik at spenningen på batteriene begynte å dale endel. På litjskurven resulterte dette i at telemetriradioen gikk i dvale slik at vi ikke lenger kunne få overføre data derfra. Sjøl om vind gjorde at spenninga kom opp måtte vi innover å resette radioen. Gjennomsnakkstasjonen fungerte imidlertid hele tiden. Mye snø og dårlig føre har gjort at vi ikke har hatt mulighet for besøkt stasjonene men vi håper dette vil bedre seg utover våren.

   

  Kopparen gjennomsnakkstasjon

  Vi har nå gjennomført oppgradering av gjennomsnakkstasjonen på Kopparen slik at alle nødanrop går til 110-sentralen. Kopparen har hele tiden vært basert på vaktordninga ved B&B i Åfjord, slik alle våre gjennomsnakkstasjoner var opprinnelig. Nå var ikke denne vaktordninga lenger operativ på en slik måte at det tilfredstilte krava våre, derfor satsa vi nå på ny og bedre vaktordning. Selve gjennomsnakkstasjonen er bytta ut med en ny av samme type som på Simabakklumpen, Nyfjellkammen og Olsøyheia. Kopparen skal nå også være i stand til å formidle GPS posisjonsdata ved nødmelding, såfremt den enkelte sikringsradio er utstyrt med denne muligheten.

   

  Åfjord sikringsradiolag

  Laget har pr i dag ca 245 medlemmer spredt over hele Fosen og i tillegg endel fra andre kommuner rundt om. Vi har seks gjennomsnakkstasjoner og av disse har fire mulighet for direkte kontakt med 110-sentralen i Trondheim. Dette er Olsøyheia i Rissa, Simabakklumpen i Åfjord, Nyfjellkammen i Verran og Kopparen i Bjugn. På Vardfjellet og Litjskurven i Åfjord har vi også stasjoner men disse er ikke tilknyttet vaktsentral. Her vil en være avhengig av at andre lytter og kan ta i mot eventuell beskjed.

   

   

   

  Amundal-merka trane døde

  Ei av tranene vi merka i 2009 døde i møte med høyspentledninger

  Les mer her!

  logob&b