Oppdatering etter stormen Ingunn
Det ser ut til at de fleste av våre repeaterstasjoner er oppe og går som normalt etter stormen sist i januar og først i februar.
På Vardfjellet ble det målt en vindstyrke på 37,1 m/s i stormen som etterfulgte Ingunn, men stasjonen ser ut til å ha overlevd.


Simabakklumpen:

Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Ekstravarme:
 • Vardfjellet:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Litjskurven:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Temperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Stordalen:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Nedbør i dag: . mm
 • Nedbør i går: . mm
 • Lufttrykk: hPa
 • Luftfuktighet: %
 • Vindstyrke: . m/s
 • Vindretning:
 • Temperatur: . °C
 • Mobilvennlig versjon


   

  Litjskurven

  Vindgeneratoren på Litjskurven fikk store problemer i stormen og lagerhavari førte til varmgang i stator slik at denne brant opp. Ny generator ble bestilt og denne ble montert i midten av februar. Batteribanken har spenningsvakt som kopler ut repeateren hvis ladinga uteblir, eller hvis spenninga kommer under et visst nivå. På dette viset så det ut til at vi berga batteria denne gangen.

   

  Vardfjellet

  Alle barduner på antennemasta på Vardfjellet repeaterstasjon begynner å bli såpass slitt at de nå trenger å skiftes ut. Det er anskaffet en god del ny wire og i tillegg rustfritt monteringsmateriell. Alt dette ble kjørt på plass i begynnelsen av April og vi har som mål å få ordna dette så fort som mulig.

   

  Åfjord sikringsradiolag

  Laget har pr i dag litt over 250 medlemmer, spredt over hele Fosen, og i tillegg endel fra andre kommuner rundt om. Vi har seks gjennomsnakkstasjoner og disse har alle mulighet for direkte kontakt med 110-sentralen i Trondheim. Dette er da altså Olsøyheia i Rissa, Simabakklumpen, Vardfjellet og Litjskurven i Åfjord, Nyfjellkammen i Verran og Kopparen i Bjugn.