Gjennomsnakkstasjonen på Litjskurven ble i siste halvdel av august oppgradert med ny repeater slik at nødmeldinger blir styrt direkte til 110-sentralen
i Trondheim. Oppgraderingen medførte i tillegg en ny og større batteribank og ny senderantenne. Litjskurven har tidligere ikke hatt utstyr for automatisk
videreformidling av nødmeldinger. Denne oppgraderingen er ment å styrke beredskapen i dalføret østover mot Teksjøen og ellers i store deler av den
nordlige statselmenningen. Simabakklumpen:

Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Ekstravarme:
 • Vardfjellet:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Litjskurven:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Temperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Stordalen:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Nedbør i dag: . mm
 • Nedbør i går: . mm
 • Lufttrykk: hPa
 • Luftfuktighet: %
 • Vindstyrke: . m/s
 • Vindretning:
 • Temperatur: . °C
 • Mobilvennlig versjon


   

  Vindmålertrøbbel

  Vi mangler diverse telemetridata fra Vardheia og Simabakklumpen. Dette gjelder informasjon om vindhastighet. På Simabakklumpen har vi ikke helt oversikt over hva som er problemet, men på Vardheia viser bildet tydelig hva som er feil. Vindmåleren mangler skålene som roterer i vinden, de har tydeligvis stormene tatt med seg. Vi har reservedeler liggende så vi regner med å få reparert utstyret når anledningen byr seg.

   

  Medlemskontigenten 2020

  Medlemskontigenten går til å dekke vanlige driftsutgifter som husleie og vedlikehold. I tillegg går også en del til oppgradering av det tekniske utstyret. Årets kontigent er som tidligere år, kr 250. Innbetalingsblanketter er sendt på epost til de fleste av våre medlemmer og pr brev til de som ikke er registrert med epostadresse.

   

  Åfjord sikringsradiolag

  Laget har pr i dag litt over 250 medlemmer, spredt over hele Fosen, og i tillegg endel fra andre kommuner rundt om. Vi har seks gjennomsnakkstasjoner og av disse har fire mulighet for direkte kontakt med 110-sentralen i Trondheim. Dette er Olsøyheia i Rissa, Simabakklumpen i Åfjord, Nyfjellkammen i Verran og Kopparen i Bjugn. Litjskurven i Åfjord er også oppgradert i forhold til 110-sentralen men er foreløpig inne i en testperiode.  Vardfjellet har kun en enkel repeater, her vil en foreløpig være avhengig av at andre lytter og kan ta i mot eventuell beskjed.

   

   

   

  Amundal-merka trane døde

  Ei av tranene vi merka i 2009 døde i møte med høyspentledninger

  Les mer her!