Sikringsradiolaget har planer om å knytte de to resterende repeaterstasjonene, Litjskurven og Vardheia til 110 sentralen. Disse to stasjonene har så
langt ikke hatt tilfredsstillende vaktordning. Årsaken til at vi har valgt å oppgradere disse stasjonene er den økende ferdsel i området, og at telefon-
dekninga kan være helt eller delvis fraværende. Først i mars ble repeater og batterier fraktet opp på Litjskurven og Vardheia, mens det enda var føre.
Montering og igangkjøring får vi ta senere når det blir forhold for å oppholde seg på fjelltoppene.
Les mer!


Simabakklumpen:

Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Ekstravarme:
 • Vardfjellet:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindretning:
 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Utetemperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Litjskurven:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Vindstyrke: . m/s
 • Maks vind: . m/s
 • Maks vind i går: . m/s
 • Temperatur: , °C
 • Innetemperatur: , °C
 • Batterispenning: . Volt
 • Nattlys:
 • Stordalen:

  Siste oppdatering: ..20 Kl: ::

 • Nedbør i dag: . mm
 • Nedbør i går: . mm
 • Lufttrykk: hPa
 • Luftfuktighet: %
 • Vindstyrke: . m/s
 • Vindretning:
 • Temperatur: . °C
 • Mobilvennlig versjon


   

  Vindmålertrøbbel

  Vi mangler diverse telemetridata fra Vardheia og Simabakklumpen. Dette gjelder informasjon om vindhastighet. På Simabakklumpen har vi ikke helt oversikt over hva som er problemet, men på Vardheia viser bildet tydelig hva som er feil. Vindmåleren mangler skålene som roterer i vinden, de har tydeligvis stormene tatt med seg. Vi har reservedeler liggende så vi regner med å få reparert utstyret når anledningen byr seg.

   

  Medlemskontigenten 2019

  Kontigenten er på 250 kr pr år. Alle våre medlemmer har fått tilsendt giro og de fleste har nå betalt inn. Men vi mangler fremdeles oppgjør fra enkelte av medlemmene og de vil få tilsendt en påminnelse innen kort tid. Medlemskontigenten går til å dekke vanlige driftsutgifter som husleie og vedlikehold. I tillegg går også en del til oppgradering av det tekniske utstyret.

   

  Åfjord sikringsradiolag

  Laget har pr i dag litt over 250 medlemmer, spredt over hele Fosen, og i tillegg endel fra andre kommuner rundt om. Vi har seks gjennomsnakkstasjoner og av disse har fire mulighet for direkte kontakt med 110-sentralen i Trondheim. Dette er Olsøyheia i Rissa, Simabakklumpen i Åfjord, Nyfjellkammen i Verran og Kopparen i Bjugn. På Vardfjellet og Litjskurven i Åfjord har vi også stasjoner men disse er ikke tilknyttet vaktsentral. Her vil en foreløpig være avhengig av at andre lytter og kan ta i mot eventuell beskjed.

   

   

   

  Amundal-merka trane døde

  Ei av tranene vi merka i 2009 døde i møte med høyspentledninger

  Les mer her!