Litjskurven og Vardfjellet repeaterstasjoner oppgraderes:


Begge disse gjennomsnakkstasjonene har hele tiden ikke hatt mulighet for videreformidling av nødmelding direkte til 110-sentralen,
slik tilfellet er på de andre stasjonene i laget.
Oppgraderinga betyr nye repeaterstasjoner med telefonoverdrag, og nye batterier. Batterikapasiteten må økes da de nye stasjonene tar endel mer
strøm enn de gamle. Flere batterier krever også større plass, derfor er det også innkjøpt nye, større kontainere for å få nok rom til utstyret.
Stasjonene får strøm fra vindturbiner. Vi har opplevd perioder at det har vært for lite vind og det har resultert i problemer med strømforsyninga.
For at stasjonene skal fungere godt i vindstille perioder, og får å kompansere for økt forbruk har vi altså økt kapasiteten på batteriene fra 230 til
575Ah på hver stasjon. Så får vi se hvordan dette vil fungere. Det nye utstyret er så langt ikke satt i drift, vi regner med å få det i drift senere på våren
når værforholda blir bedre.
Mer info etter hvert som ting kommer i orden.