Juni 2019. Sist vinter har storm og uvær revet løs en plate på taket og i tillegg vært hard med vindskia på veggen mot vestaværet.  Derfor ble det besluttet å ta en servicetur for å få utbedra skaden før hele taket ble revet av. Før i vår var det gjørt endel nødreparasjoner slik at det ble tid til å anskaffe materialer og utstyr. Denne kvelden var det usedvanlig spakt i været og dermed fikk knott og annet utøy fritt spillerom. Men vi fikk oppover utstyret og de nødvendige utbedringer ble ordna.Laget er heldig som har folk med spesialkunnskap inne i Styret og Odd Erik Murvold stod derfor for det fagmessige i forhold til vedlikeholdet.Laget leder, Per Ove Hårstad var litt skeptisk med henhold til lengda på vindskian.Murvold har også stor kompetanse i mastarbeid og er normalt sett ikke redd for høyder. Derfor var det ganske greit å finne kandidat for nødvendig ettersyn av antenner og vindmålerutstyr.I knottlandet. Kjell O Rømma, Odd E Murvold og Willy Rømma på det øverste punktet på Simabakklumpen, der vi antok at det kanskje var såpass vindstille at det gikk an å få fred for knotten. Tok nok feil der ja og måtte evakuere ganske raskt.


Oppdatert 16.06.2019