Grus grus - portrett av en traneunge

Sikringsradiolaget var nylig i Amundalen der to traneunger var klare til ringmerking. Traner har hekka i
området flere år på rad nå og de fleste åra er unger blitt ringmerka. Traneparet som hekka i år har to
omtrent flygedyktige unger og disse skulle merkes denne dagen. Svein Amundal står for det praktiske
med merkinga og det ligger mye arbeid bak. Klekkedatoen bør registreres, ut fra den kan en beregne
noenlunde når den blir flyvedyktig. Det er så i dagene før flyvedyktighet det er best å få ringmerka 
ungene.


Mye av arbeidet går med til å lokalisere tranene, her ved et utkikkspunkt ved Storfjellet.

Den ene av ungene i kullet er fanget, nå gjenstår selve merkinga.

Fargene på tranas venstre fot, rød-rød-hvit, viser landet den
er merka, den andre fotens farver, gul-blå-rød, indikerer selve
individet. I tillegg får traneungen en metallring med nummer.

Traneungen er nå ferdig merka og omtrent klar for friheten
igjen.

Det siste som gjenstår er den fotografiske dokumentasjonen.


Så slipper den løs med nye, fine ringer!

Mai 2018: Trana ender sitt liv på tragisk vis. Se lenger ned på siden.

 

Men det er ikke bare å gå ut å ta tak i en traneunge. Kullet må lokaliseres og mannskap må tilkalles. Så er det
i veg å prøve å få tak i dem og passe på at de ikke stikker seg bort i vegetasjonen. Denne dagen fikk vi
fatt på den ene mens den andre greide å stikke seg vekk. Noen dager senere ble også den andre ungen fanget
og fikk påsatt iøyenfallende ringer. Årsaken til at de får såpass omfattende ringer er at de lettere kan observeres
og identifiseres på forholdsvis langt hold. 

Video fra merkinga: Quick-time, ca 10 Mb.  Enda en video fra seansen: Quick-time, ca 14Mb.

 

Bildet ovenfor er fra 2007. Geir Ole Gilde og Svein Amundal med hver sin traneunge, som nettopp er blitt 
ringmerka. Traneungen til venstre, med fargeringene rød-rød-hvit, gul-hvit-gul, ble observert blant annet i Stordalen 22. mai 2009 (bildet til høyre) og siste gang så langt, ved Flåvatnet, nord for Stordalen, 9. august 2009.
Oppdatering: Den samme trana observeres også i Stordalen 18. mai 2012.
Tranungene på bildet til venstre (71 og 72) observeres begge i samme flokk og med make i Stordalen 17. april 2014.

 

En annen trane, (til høyre på bildet), som ble merka i juli i 2004, er senere observert i Levanger, Tyskland og  Frankrike. I tillegg er den også sett ved Hornborgasjön i Västergötland i Sverige, der tusenvis av traner samles hver vår og høst under trekket. 
22. april i år ble denne tranen observert i Stordalen og det antas at den hekker et sted i nærområdene.
Bildet er fra Amundalen og viser Hans E Ring og Kjell Koteng etter ringmerkinga for fem år siden

 

 

Mandag 13. juli ble disse to traneungene merket på Storreina i Stordalen. Traneungene fikk ringer med kodene gul-rød-blå og gul-rød-grønn med felles landskode rød-rød-svart. Den observange leser vil merke seg at landskoden er forskjellig på flere av traneungene som er avbildet på denne siden og det medfører riktighet.
Landskoden må fra tid til annen forandres, rett og
slett fordi en går tom for individkoder. For at
ringene skal ha tydelig lesbarhet på langt hold kan
en ikke ha for mange fargenyanser og dette begrenser antall kombinasjoner.

Til ære for fotografen:


Denne traneungen fra Silderen i Verran ble merka 30. juli. Stolt viser den fram sine nye ringer!
Traneungen fra Silderen var opprinnelig en av to unger men den andre forsvant for noen uker siden.
Hva som kom over den andre er uvisst, trolig er den blitt offer for rev eller andre predatorer.

 

 

Trana fra Amundalen endte livet sitt i møte med høyspenten. BA21361, merka i 2009 døde momentant da den uheldigvis fløy seg rett inn i høyspentledningene i Sørdalen 6. mai 2018. Den ble da 9 år gammel og har gjennomført 9 turer ned til Europa i løpet av tida den levde. Traner kan bli svært gamle, opp i mot 70-80 år så denne var forholdsvis ung enda. Men høyspentledninger utgjør en stor fare for alle større fugler og kanskje var den uoppmerksom. Vi hadde også et slikt tilfelle på Rømma i Stordalen for endel år sia, i den tida tranene for første gang begynte å vise seg i området.

Sist oppdatert 06.05.18